Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

0403 e9f8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianienormalnie nienormalnie
6739 3700 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy vianefretete23 nefretete23
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viairmelin irmelin

March 26 2017

0775 c15e 500

inneroptics:

André Villers - Picasso

Reposted frombackground background viairmelin irmelin
7050 90db 500

nleonii:

Mmrs5. 16/Jan.2017

Reposted fromkimik kimik
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska viamywonderland mywonderland
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna vianebthat nebthat
0296 a796 500
Reposted fromrol rol viamywonderland mywonderland
Umarłam. Nie wiem kiedy wrócę.
— 14:32
Reposted frommslexi mslexi

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakittylitter kittylitter

March 25 2017

0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viaarizonadream arizonadream
3767 6ac4
5263 19be
Reposted fromNajada Najada viaathlin athlin
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viafallintotime fallintotime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl