Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

8063 b028 500
Reposted frompunisher punisher viamilky-mist milky-mist

May 22 2019

  • me:*gets anxious over nothing*
  • me:wait this is stupid everything is fine
  • me:wait
  • me:but what if its not
Reposted fromweightless weightless viacarmenluna carmenluna

April 28 2019

3844 eb5a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski

April 26 2019

Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viairmelin irmelin

March 26 2019

Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadrosera drosera
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
6733 3a0b 500

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viazzuuoo zzuuoo
3788 846f 500
Reposted fromsmiecixx smiecixx viabarszczowa barszczowa
3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viafluoname fluoname
6669 0447
Reposted fromtotal1ty total1ty viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl