Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty

June 13 2017

I nachodzi mnie ta chwila, że brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie. Nie układ, że bzykamy się i wychodzi, bo i takie układy są, właśnie."
— Pokolenie ikea
Reposted frompure-bliss pure-bliss

June 08 2017

7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapouler pouler
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viapouler pouler
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz

June 06 2017

5168 9661
Reposted fromvandalize vandalize viapoolun poolun

June 05 2017

Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

June 01 2017

2228 e767
Reposted fromtfu tfu viadrunkwhipster drunkwhipster

May 24 2017

2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viawonderwall wonderwall
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaviajero viajero
3961 50c3
Reposted frompastelowe pastelowe viamimilas mimilas

May 22 2017

7239 77e9 500
Reposted fromkimik kimik
Znów drżałem ze strachu przed światem.  Bo strasznie mi żyć w świecie tak różnym ode mnie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viahey-jude hey-jude
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viawredna wredna

May 14 2017

Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamhsa mhsa
Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.
— Wisława Szymborska
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl