Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianawrocka nawrocka
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve vianawrocka nawrocka
Reposted frommadialene madialene vianawrocka nawrocka
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vianawrocka nawrocka
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka vianawrocka nawrocka
9280 0c3e
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianawrocka nawrocka
8153 5b6c
Reposted frompeper peper vianawrocka nawrocka

September 11 2017

1189 03d2
mrrr
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaoutoflove outoflove
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viapure-bliss pure-bliss

September 09 2017

Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

September 03 2017

Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viabretella bretella
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabreakaway breakaway

whatthehellareregionals:

me talking to my brain: produce some serotonin you fucking coward

Reposted fromerial erial viaflyleaf flyleaf

September 02 2017

6861 e80c 500

justdropithere:

Alexander Ferrario by Hadar Pitchon - Backstage at Skingraft SS15

Reposted fromanananana anananana viatoniewszystko toniewszystko
6073 4434
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viamefir mefir
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viadrunkwhipster drunkwhipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl