Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viapurplecornflowers purplecornflowers
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viacomiendolirica comiendolirica

April 25 2017

9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viaMissMurder MissMurder

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder

April 24 2017

4445 4713
Reposted fromfriends friends
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted fromdeviate deviate
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
4849 0553 500
Reposted fromdeviate deviate viakoloryzacja koloryzacja
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacynamon cynamon
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
0590 30dd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 22 2017

8281 6afe

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viainnocentsoul innocentsoul
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viapurplecornflowers purplecornflowers

April 21 2017

Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianotperfectgirl notperfectgirl
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaexploode exploode
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
9417 1deb
Reposted frompeper peper viaazazel azazel
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl