Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

1767 2e9c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaflamingo flamingo
2899 27ae
Reposted fromkarahippie karahippie viackisback ckisback

March 11 2019

2395 51ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
2398 a6e7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viacytaty cytaty
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viacytaty cytaty
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski

March 04 2019

Każdy miewa przerwy w życiorysie, znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka. O MNIE.

February 26 2019

1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viainsanedreamer insanedreamer
Każdy miewa przerwy w życiorysie, znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka. O MNIE.

February 18 2019

(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viapure-bliss pure-bliss
Po ośmiu miesiącach Jude wciąż nie miał zdania co do zdolności Felixa. Chłopczyk nie był głupi, ale cierpiał na chroniczny brak pasji, tak jakby w wieku dwunastu lat już pogodził się z faktem, że życie go zawiedzie, a on zawiedzie wszystkich dookoła.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted frompeasorela peasorela viapure-bliss pure-bliss
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
0359 97e5
Reposted fromjestemzero jestemzero via65432123456 65432123456
9837 0150 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

February 09 2019

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaprzeblyski przeblyski

February 04 2019

8392 ce68
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaprzeblyski przeblyski

February 03 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl